Home EventsContests Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2020 Konusu: Emekçi Kadınlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2020 Konusu: Emekçi Kadınlar

by Cartoon Newspaper
T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ”
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
KATILIM ŞARTNAMESİ
2020

KONU: “ EMEKÇİ KADINLAR ” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
Amaç: 8 Mart, dünyada emeğin hak aradığı gün olarak anılır. Kadınların emeğiyle, alın teriyle haklarını aradıkları ve hak arama mücadelesinde canlarını kaybettikleri gündür.
Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bilinçlendirilmeleri ve bunun yanında kadın hakları konusunda bir duyarlılık sağlanması amacıyla “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için bir karikatür yarışması düzenliyoruz.
Düzenlediğimiz “EMEKÇİ KADINLAR” konulu karikatür yarışmamıza, gereken duyarlılığı göstermek ve ortak alanlarda paylaşmak amacıyla bu konuda söyleyecek sözü olan tüm karikatüristlerimizi bekliyoruz.

Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim.
Özlem ÇERÇİOĞLU
T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

SON KATILIM TARİHİ: 28 ŞUBAT 2020 CUMA MESAİ BİTİMİNE KADARDIR.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışma ulusal ölçekli olup 18 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm karikatürcülerin katılımına açıktır.
2. Seçici kurul üyeleri ve bu üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Bu durumun sonradan öğrenilmesi durumunda şayet ödül alınmış ise, ödülün iadesi ve yapılan giderler tarafından talep edilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
1.Eserler özgün olmalıdır. Çizim tekniği serbesttir, renkli veya siyah beyaz ve yazısız olmalıdır. 2.Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önceden yayınlanmamış, ödül almamış olmalıdır.
3.Karikatür boyutları A4 kâğıt ebadını (21 x 29,7 cm) geçmemelidir.
4. Katılımcılar kayıt formu ile birlikte, tüm karikatürlerin arka yüzünün alt köşesine (mavi kalem) el yazısı ile Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No ile imzası ve iletişim bilgileri yazılarak en geç 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar kargo yada elden teslim etmelidir.
5.Yarışmacılar en fazla üç (3) adet karikatür gönderebilirler. Karikatürler, kâğıt ebatlarına uygun zarf içinde kapalı olarak gönderilecek veya teslim edilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

1. Eserin gönderileceği veya teslim edilecek zarfın üzerine: “EMEKÇİ KADINLAR” konulu T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2020” yazısı ile katılımcının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen adrese en geç 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir ya da elden teslim etmelidir.2. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese gönderecekler veya teslim edeceklerdir. İadeli taahhütlü posta veya kargo ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; Karikatürleri içeren zarfın postaya verildiği değil, idare ’ye ulaştığı tarih kabul edilecek olup bu tarih 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai saatini geçmeyecektir. Postadaki veya teslimdeki gecikmelerden kesinlikle Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Bu adrese gönderilmeyen veya teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden teslim edecek olan katılımcılar son teslim tarihi günün mesai saati bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100 Efeler/AYDIN ) adresindeki ilgili birime teslim edeceklerdir.
YARIŞMA TAKVİMİ
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadardır.
2. Seçici kurul değerlendirme toplantısı 28 Şubat 2020 Cuma günü yapılacaktır.
3. Yarışma sonuçları; 2 Mart 2020 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır, sosyal medya ve diğer çeşitli yayın organları ile kamuoyuna duyurulacaktır.
4. Ödül töreni; 9 Mart 2020 PAZARTESİ günü T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek törenle sahiplerine verilecektir.
5. Sergilenmeye değer bulunan karikatürler; Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında veya daha sonra belirleyeceği yerde ya da farklı bir tarihte sergilenecektir. İdare daha sonra ayrıca belirleyeceği yerlerde de aynı eserler ile başka sergiler açabilecektir.
SEÇİCİ KURUL
* Kurul Başkanı: Tahir Olçum (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)
* Yarışma Koordinatörü: H. Utku Güngör (Kültür Sanat ve Kongre Merkezleri Şb. Md. V.)
* Üye: Yüksel Cengiz (Ressam-Karikatürist)
* Üye: Mehmet Akkaya (Ressam-Heykeltraş)
* Üye: Saadet Demir Yalçın (Karikatürist).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER:
1. Aydın ili dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların ödül törenine katılımları için sadece şahsına ait konaklama ve yemek gibi ağırlanması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerde yapılacaktır (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin konaklama, yemek vs. giderleri kendilerine ait olacaktır).
2. Karikatürlerin her türlü kullanım hakkı T.C.AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne ait olup ticari amaçla olmamak kaydı ile, çeşitli sosyal ya da görsel her türlü medya, yazılı ve sözlü basın veya sair yayın organlarında afiş, ilan vs. yerlerde kullanabilecektir. Katılımcı yarışmaya katılarak bu durumu önceden kabul etmiş sayılacak, ayrıca bir kullanım, yararlanma, telif vs. ücret veya ödeme talep etmeyecektir.
3. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, seçici kurul tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce gerek duyulması halinde hazırlanacak bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunmuş ve albümde karikatür görselleri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.
4. Yarışma sonunda ödül kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bahsi geçen ilgili hükümleri eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
8. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
ÖDÜLLER
Sergilenme ve ödül töreni ile ödül miktarları daha sonra açıklanacaktır.
YARIŞMA İÇİN İLETİŞİM
ALTAN ÖZHAN (Yarışma Sek.) : 0 (256) 214 38 14 (dahili / 1) Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Santral : 0 (256) 444 40 09 (dahili / 1212)
Eserlerin teslim adresi: Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100) Efeler/AYDIN )
e-posta : www.aydin.bel.tr
Yarışma Katılım Şartnamesi ve Katılım Formu için bkz

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: