Home News International Tourism Cartoon Competition submission lists

International Tourism Cartoon Competition submission lists

by Feridun Demir

Dear Fellow Cartoonists,

The deadline for submission of the International Tourism Cartoon Competition was expired on December 31, 2018. You can see the list of submitted cartoons’ information according to “NAME-SURNAME”, “CATEGORY”, “COUNTRY”, “NUMBER OF CARTOONS” and “SUBMISSION WAY” on the web side of the competition. Please visit the web page, and if you sent cartoon/s, search your name in the table. If you have any error or missing on your submission, please write to the Organizing Committee until January 10, 2019.

E-mail: tourismcartoon@gmail.com

Web page of the Competition: http://tourismcartoon.com/en/
Submission List-2018 (Adult): http://www.anatoliajournal.com/cartoonlist/adult.pdf
Submission List-2018 (Youth): http://www.anatoliajournal.com/cartoonlist/youth.pdf

Değerli Karikatürcüler,

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na eser gönderme tarihi 31 Aralık 2018 tarihinde sona ermiştir. Gönderilen karikatür listesi “AD-SOYAD”, “KATEGORİ”, “ÜLKE”, “KARİKATÜR SAYISI” ve “GÖNDERME ŞEKLİ” olmak üzere yarışmanın web sayfasında yer almaktadır. Lütfen internet sayfasını ziyaret ediniz ve karikatür göndermişseniz, isminizi listede arayınız. Başvurunuzla ilgili herhangi bir hata veya eksik görürseniz, lütfen 10 Ocak 2019 tarihine kadar düzenleme kuruluna bildiriniz.

E-posta: tourismcartoon@gmail.com

Yarışmanın web sayfası: http://tourismcartoon.com
Başvuru listesi-2018 (Yetişkinler): http://www.anatoliajournal.com/cartoonlist/adult.pdf
Başvuru listesi-2018 (Gençler): http://www.anatoliajournal.com/cartoonlist/youth.pd

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: